1. Start
  2. Archiwum wydarzeń
  3. GALA ZAGŁĘBIOWSKIEJ NAGRODY

GALA ZAGŁĘBIOWSKIEJ NAGRODY

08 czerwca 2018 17:30 Muza Muzyka

Wyższa Szkoła Humanitas, działając na rzecz umacniania tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowania regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i sportowych oraz integrowania mieszkańców wokół lokalnych wartości, występuje z inicjatywą przyznawania dorocznych, regionalnych wyróżnień dla osób i instytucji, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania lokalnej tożsamości, tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Zagłębiowskie Nagrody "Humanitas" są przyznawane Zagłębiakom wybitnie zasłużonym dla życia społecznego regionu, kształtującym wartościowy wizerunek Zagłębia Dąbrowskiego.

Zagłębiowska Nagroda "Humanitas" ma charakter honorowy, promocyjny lub gospodarczy. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych. Nagrody promocyjne otrzymują instytucje i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia i jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i ponadlokalnej itp. Wyróżnienia promocyjne mają charakter nagrody pieniężnej. Ich celem jest wspieranie rozwoju różnych nurtów lokalnej aktywności. Nagrody gospodarcze otrzymują firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, mające cechy innowacyjności, osiągające stały progres i zrównoważony rozwój, odnoszące znaczące sukcesy na rodzimym i zagranicznych rynkach, budujące swą markę w oparciu o tożsamość z regionem, funkcjonujące w oparciu o ład korporacyjny i wykazujące zrozumienie dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali w dniu 8 czerwca 2018 roku w Sali Widowiskowo-Koncertowej „MUZA” w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, godz. 17.30. W części artystycznej Gali wystąpi olsztyński zespół "Czerwony Tulipan". Partnerem strategicznym wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Część artystyczna Gali jest współfinansowana ze środków Gminy Sosnowiec.

Zespół Czerwony Tulipan od ponad 30 lat tworzy i śpiewa piosenki "uczucia", czyli poetyckie i kabaretowe... zawsze literackie lub jak nazywają je niektórzy "piosenki artystyczne". Współpracuje z "Kabaretową Sceną TRÓJKI"... i należy do "Krainy łagodności". Koncertował w wielu krajach europejskich (Rosja, Niemcy, Francja, Szwecja, Austria, Węgry, Litwa) , koncertował także w USA i Kanadzie. Brał udział w wielu programach telewizyjnych i radiowych. Inicjuje koncerty, przeglądy, festiwale na terenie Warmii i Mazur . Do tej pory wydał 10 płyt CD oraz DVD zatytułowane "OBRAZY i obrazki" - koncert na Zamku w Olsztynie.

Zespół tworzą: Stefan Brzozowski, Ewa Cichocka, Krystyna Świątecka, Andrzej Czamara oraz Andrzej Dondalski.

 

08.06.2018 godzina 17:30

Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA

ul. Warszawska 2, Sosnowiec

 

Wstęp wolny