1. Start
 2. Aktualności
 3. INTERMUZA 2019 / REGULAMIN

INTERMUZA 2019 / REGULAMIN

06 - 27 kwietnia 2019

Urząd Miejski w Sosnowcu

oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury  w Sosnowcu

serdecznie zapraszają do udziału

w XVI Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej

”INTERMUZA Sosnowiec 2019”

pod dyrekcją artystyczną JACKA CYGANA

WARUNKI UDZIAŁU:

Każdy uczestnik winien zaprezentować dwa utwory z własnym podkładem muzycznym na nośniku CD, MD lub z akompaniamentem nie przekraczającym 6 osób na scenie. Maksymalny czas trwania prezentacji; 5 minut.

Utwory wszystkich uczestników winny być wykonane w swoim języku ojczystym.

Muzyka, tekst i wykonanie mają odzwierciedlać charakter dziecięcy utworu, który nie powinien być wyraźnie kojarzony z muzyką religijną lub stylem wybitnie odbiegającym od szeroko pojętej muzyki dziecięcej.

Prezentacje ocenianie są w dwóch kategoriach wiekowych;

-        dzieci urodzone w latach: 2013, 2012, 2011, 2010,

-        dzieci urodzone w latach: 2009, 2008, 2007, 2006.

 

Wykonawców oceni profesjonalne jury.

 

FESTIWAL ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ETAPOWO:

 

I ETAP

ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE (eliminacje na podstawie przesłanych mat. demo)

do dnia 1. kwietnia 2019 r.

-        uczestnicy z terenu kraju (w tym także osoby niepełnosprawne) przesyłają kartę zgłoszenia oraz nagranie demo z prezentacją dwóch utworów. Na tym etapie o zakwalifikowaniu do półfinału decyduje jury po przesłuchaniu nagrań. Werdykt Jury zostanie podany do wiadomości; 12. kwietnia 2019 r. (e-mailowo, telefonicznie).

ELIMINACJE REGIONALNE (eliminacje po indywidualnej prezentacji wokalnej)

 1. do dnia 1. kwietnia 2019 r.

-        uczestnicy z terenu miasta Sosnowca i z regionu przesyłają karty zgłoszeń.

 1. dnia 6. kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w  sali Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, Energetyczne Centrum Kultury w Sosnowcu przy  ul. Będzińskiej 65 odbędą się przesłuchania wokalne uczestników z województwa śląskiego.

 

II ETAP

PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE

-        Warunkiem udziału w przesłuchaniu finałowym jest uiszczenie przez uczestnika opłaty w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) przelewem na konto bankowe Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury o numerze PKO Bank Polski 13 1020 2313 0000 3702 0579 8071 do dnia 18.04.2019 r.

-        27. kwietnia 2019 r. godz. 10.00 – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2 sala Widowiskowo – Koncertowa  Muza przesłuchania z udziałem osób wytypowanych na podstawie - I etapu.

 

KONCERT FINAŁOWY

-        27. kwietnia 2019 r. koncert galowy godz. 18.00 – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, sala Widowiskowo – Koncertowa MUZA

W koncercie wystąpią laureaci tegorocznego festiwalu, oraz gwiazdy wieczoru.

ZGŁOSZENIA:

należy przesyłać na adres: Miejski Klub im. Jana Kiepury

41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 65 lub e-mail j.gatkowska@kiepura.pl

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. Czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia.
 2. Wypełnione oświadczenie.
 3. CD z nagranymi 2 utworami zgłoszonymi do Festiwalu/dotyczy wykonawców nie biorących udziału w eliminacjach regionalnych
 4. Dane osobowe uczestnika z dotychczasowymi osiągnięciami.

 

KRYTERIA OCENY WOKALISTÓW:

-        dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawców,

-        dobór muzyki, emisja głosu, dykcja,

-        technika wykonania,

-        ogólny wyraz artystyczny.

 

NAGRODY:

Zwycięzcom festiwalu przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Podział nagród pozostaje w gestii jury.

Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela biuro festiwalu, osoba odpowiedzialna Pani Joanna Gątkowska (j.gatkowska@kiepura.pl, tel.032/ 788 33 60).

 

UWAGI OGÓLNE:

 1. Podczas eliminacji i przesłuchań finałowych do dyspozycji akompaniatorów udostępniony będzie instrument klawiszowy, po wpisaniu w/w zapotrzebowania w karcie zgłoszeniowej (szczegóły do uzgodnienia z akustykiem).
 2. O zakwalifikowaniu do przesłuchań finałowych wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnymi komunikatami na oficjalnej stronie www.kiepura.ploraz poprzez udostępnione organizatorowi kontakty (e-maile, telefony).
 3. Zgłoszeń wokalistów dokonują domy kultury, kluby, ośrodki pracy pozaszkolnej, inne instytucje kultury oraz osoby indywidualne. Udział w eliminacjach jest bezpłatny.
 4. Uczestnicy i osoby towarzyszące przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.

 

Zapraszamy do Sosnowca!

Organizatorzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin - pobierz

Regulamin konkursku piosenki - pobierz

Karta zgłoszeń - pobierz