1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. Sosnowiecka Orkiestra Dęta

Sosnowiecka Orkiestra Dęta

Dając ukłon w stronę tradycji zagłębiowskiej i idąc wzorem wielu innych miast posiadających bogatą historię orkiestr górniczych, hutniczych, czy też strażackich w naszym regionie pod koniec stycznia, dzięki Włodarzom Miasta Sosnowca, powołano formację muzyczną pod nazwą Sosnowiecka Orkiestra Dęta. Na czele orkiestry stoi absolwent II stopnia szkoły muzycznej im. M. Karłowicza, kapelmistrz - Sebastian Janda, będący zarazem artystą Opery Śląskiej w Bytomiu. Orkiestra liczy 33. muzyków z Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, czy Katowic. Celem SOD jest upowszechnianie ruchu amatorskiej kultury muzycznej w mieście poprzez wykonywanie koncertów na rzecz miasta podczas różnego rodzaju uroczystości państwowych, miejskich, jubileuszowych, festiwalach i konkursach.


Kapelmistrzem jest Pan Sebastian Janda